A tartalomhoz

Főmenü:

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Keresés

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület - Aktuális kiírások

Pályázatok

Aktuális kiírások


Letölthető dokumentumok
Tisztelt Ügyfelek!

Megjelent a Vidékfejlesztési minisztérium 102/2012. (X.I.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével falumegújításra és -fejlesztésre.

A támogatási kérelmek 2012. október 15. és 2012. november 15. között nyújthatók be a helyileg illetékes MVH-hoz.

A rendelet alapján támogatás vehető igénybe a
a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső és az épület rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén belső
felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, átalakítására, új épületrész kialakítására az alábbi épületekhez kapcsolódóan:(továbbiakban: 1. célterület):
aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek,
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek,
ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek,
ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére,
ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására;

b) a település környezetét és megjelenését javító fejlesztésre (a továbbiakban: 2. célterület): kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre,
ba) az utak mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, sétányok kialakítására, fejlesztésére,
bb) az a) pont aa)-ac) alpontjában meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztésére;
bc) szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítására, fejlesztésére.

4. célterület
c) kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően.

5. célterület
d) kültéri, közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya gördeszka pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek kialakítására, felújítására.

A közlemény teljes szövege itt érhető el.

Segítségért, tanácsadásért forduljanak az Akciócsoport munkatársaihoz.


Tisztelt Ügyfelek!

Megjelent a Vidékfejlesztési minisztérium 33/2011. (IV.28.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A támogatási kérelmek 2011. június 15. és 2011. július 15. között nyújthatók be a helyileg illetékes MVH-hoz.

A pályázat keretében támogatás vehető igénybe a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközökre, a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkára, új épület, építmény kialakítására, a meghatározott, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére; valamint a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértékére.
Támogatás a tevékenységnek helyt adó település jellegétől függően 60 vagy 65%-os intenzitás mellett maximum 35 millió forintig igényelhető.

A közlemény teljes szövege itt érhető el.

Segítségért, tanácsadásért forduljanak az Akciócsoport munkatársaihoz.

Aktuális kiírások


Letölthető dokumentumok:Tisztelt Ügyfelek!

Megjelent a Vidékfejlesztési minisztérium 103/2012. (X.I.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével vidéki örökség megőrzésére.

A támogatási kérelmek 2012. október 15. és 2012. november 15. között nyújthatók be a helyileg illetékes MVH-hoz.

A rendelet alapján támogatás vehető igénybe a

a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén (a továbbiakban: 1. célterület):
aa) az építmény, építményrész külső felújítására, restaurálására,
ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítására, korszerűsítésére, restaurálására,
ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására,
ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására,
ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására,
af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására.

2. célterület
b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására az alábbiak szerint (a továbbiakban: 2. célterület):
ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására,
bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára.

3. célterület
c) helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására az alábbiak szerint (a továbbiakban: 3. célterület):
ca) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítására, felújítására,


cb) tájékoztató kiadványok készítésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről,
cc) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére.

4. célterület
d) építmény, építményrész helyi védetté nyilvánítása érdekében a helyi építmények felmérésére irányuló értékvizsgálat elvégzésére, beleértve az ehhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészítését.

A közlemény teljes szövege itt érhető el.

Segítségért, tanácsadásért forduljanak az Akciócsoport munkatársaihoz.Tisztelt Ügyfelek!

Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium 44/2011. (V.26.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A támogatási kérelmek 2011. július 1. és 2011. augusztus 1. között nyújthatók be a területileg illetékes MVH-hoz.

A pályázat keretében támogatás vehető igénybe a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, már működő szálláshelyek bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, szolgáltatásainak fejlesztésére, továbbá a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, már működő egységek bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére és szolgáltatásainak fejlesztésére , továbbá a vidéki települések természeti erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad- és halgazdálkodási adottságaira, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre, mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítésére, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítésére, fejlesztésére és marketingjére, a foglalkoztatást előmozdító fejlesztésekre.

Támogatás a tevékenységnek helyt adó település jellegétől, illetve a pályázó személyének jogállásának függvényében 60, 65 vagy 100 %-os intenzitás mellett maximum 35 millió forintig igényelhető.

A közlemény teljes szövege itt érhető el.

Segítségért, tanácsadásért forduljanak az Akciócsoport munkatársaihoz.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe