A tartalomhoz

Főmenü:

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Keresés

Archívum 2016

Archívum


Archívum 2016


2016. december

Módosult pályázati felhívások (2016. december 9.)

 • A Széchenyi 2020 keretében a következő pályázati felhívások módosultak.
 • Bővebben: módosulások


A Széchenyi 2020 keretében december 2-5. között megjelent pályázatok (2016. december 5.)

 • 2016. december 2. Megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás.
 • 2016. december 2. Megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás.
 • 2016. december 5. Megjelent az "Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása" című (VP5-8.2.1-16 kódszámú) felhívás.
 • Bővebben: pályázatok2016. november

Új vidékfejlesztési támogatások (2016. november 23.)

 • A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Kertészet korszerűsítése - kertészeti gépbeszerzés támogatása" című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás.
 • A rendelkezésre álló forrás: a felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 2-es vidékfejlesztési prioritásához, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
 • 2A: A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 16,45 milliárd Ft.
 • 2B: A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 1,62 milliárd Ft.
 • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 18,08 milliárd Ft.
 • Támogatott tevékenységek:
 • A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:
 • a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek beszerzése
 • b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése
 • c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése
 • d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a felhívás 3.4.1.1. C) 7. és 5.7. pontjainak figyelembevételével,
 • e) talajművelő gépek beszerzése (sorközművelő kultivátorok, egyéb kultivátorok, magágykészítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek) a felhívás 3.4.1.1. C) 8. pontjának figyelembevételével.
 • A támogatási kérelmek benyújtására: A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig van lehetőség.
 • Támogatás mértéke és összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft, intenzitás: 50%. + 10%
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4135-16-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-1


Megjelent Széchenyi 2020 felhívás (2016. november 23.)

 • A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása" (VP3-5.1.1.1-16 kódszámú) felhívás.
 • A felhívás a klímaváltozás hatásaként, illetve a klímaváltozás eredményeként bekövetkezett katasztrófaesemények és kedvezőtlen éghajlati jelenségek kártételeinek megelőzésére irányul. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
 • A rendelkezésre álló forrás: a felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 3-as vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon: 3B: a mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzés és- kezelés támogatása – tervezett keretösszege: 4,72 milliárd Ft.
 • Támogatott tevékenységek:
 • A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 • a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása. Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni: jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése).
 • b) Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni: esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 • c) Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: Ezen célterület keretén belül többek között az alábbi beruházásokra lehet támogatást igénybe venni: tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése.
 • A támogatási kérelmek benyújtására: A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig van lehetőség.
 • A támogatás mértéke, összege:
 • a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint.
 • b) A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 %-a;
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-5111-16-ghajlatvltozshoz-kapcsold-s-idjrsi-kockzatok-megelzst-szolgl-beruhzsok-tmogatsa-1


Felfüggesztett vidékfejlesztési támogatások (2016 november 23.)

 • A Széchenyi 2020 keretében megjelent, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott "Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című (VP6-6.2.1.-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2016. november 24. napján, 24 órától felfüggeszti.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa-cm-felhvs-felfggesztse
 • A Széchenyi 2020 keretében megjelent, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott "Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban" című (VP3-4.2.1-15 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2016. november 30. napján, 24 órától felfüggeszti.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-s-erforrs-hatkonysg-elsegtse-a-feldolgozsban-cm-felhvs-felfggesztse


EMVA IH Közlemény (2016 november 22.)

 • A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott egyes intézkedésekben rögzített, a kiválasztási kritériumok részét képező minőségrendszerek kapcsán:
 • az EMVA-ból finanszírozott egyes intézkedések esetén a pályázati felhívások rögzítik a minőségrendszerben való részvételt, mint tartalmi értékelési szempontot a kiválasztási kritériumok között. Ennek megfelelően, ha a támogatást igénylő részt vesz valamely a felhívás által meghatározott minőségrendszerben, többletpontban részesül.
 • A felhívásokban megjelölt, elfogadott minőségrendszerek a Vidékfejlesztési Program alapján kerültek meghatározásra. Az Európai Bizottság állásfoglalása értelmében azonban az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti elismert nemzeti minőségrendszer Magyarországon még nincs – bár a vonatkozó szabályozás előkészítése folyamatban van – az érintett felhívásokban az eddig felsorolt nemzeti minőségrendszerek nem vehetők figyelembe.
 • "Elfogadott minőségrendszerek: A 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bekezdés a) i. iii. iv. és v. pontja szerinti minőségrendszerek."
 • A módosítás az alábbi felhívásokat érinti:
 • VP-3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
 • VP-2-4.1.3.1.-16 - Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével
 • VP-2-4.1.3.2.-16 - Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
 • VP2-4.1.3.3-16 - Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
 • VP5-4.1.3.4-16 - Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.1-16 - Állattartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.2-16 - Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.3-16 - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.4-16 - Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.1.5-16 - Sertéstartó telepek korszerűsítése
 • VP2-4.1.4-16 - Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
 • VP3-14.1.1.-16 - A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/a-miniszterelnksg-agrr-vidkfejlesztsi-programokrt-felels-helyettes-llamtitkrsga-mint-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-az-eurpai-mezgazdasgi-vidkfejlesztsi-alapbl-a-tovbbiakban-emva-finanszrozott-egyes-intzkedsekben-rgztett-a-kivlasztsi-kritriumok-rszt-kpez-


Módosult felhívás (2016. november 18.)

 • Módosult a Széchenyi 2020 keretében a "Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása" című (GINOP-5.2.3-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
 • A módosulás főbb pontjai a következők:
 • Módosuló pont megnevezése: 1.1. A rendelkezésre álló forrás
 • Korábbi szöveg: A GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú pályakezdők esetén 25-30 éves) fiataloknak a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében való felkészítését követően vissza nem térítendő támogatás juttatása.
 • Új szöveg: A GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiataloknak a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében való felkészítését követően vissza nem térítendő támogatás juttatása.
 • Módosuló pont megnevezése: 1.1. A rendelkezésre álló forrás
 • Korábbi szöveg: A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
 • Új szöveg: A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve 25-30 év közötti álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-cm-felhvs-1


Módosult felhívás (2016. november 18.)

 • Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése" című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) felhívás.
 • A módosulás főbb pontjai a következők:
 • 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet 1. b) alpontja módosult.
 • 1. b) Mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból származó nettó árbevétel nagysága, amely:
 • az előző naptári évben értékesített termékek értéke forintban, osztva a megelőző év január elsején az Európai Központi Bank (EKB) hivatalos euró/forint árfolyamával,
 • megelőző három évben értékesített termékek értéke forintban, osztva az adott év január elsején érvényes EKB euró/forint árfolyammal, majd az évenként kapott értékek átlagát kell venni. (lásd 4. számú szakmai melléklet).
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-kiszemek-fejlesztse-cm-felhvs


Módosult felhívás (2016. november 16.)

 • Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban" című (VP3-4.2.1-15 kódszámú) felhívás.
 • A módosulás főbb pontjai a következők:
 • A felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet módosult.
 • Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 • 2016. április 25. 2016. július 25. 2016. október 25. 2016. november 30.
 • 2017. április 25. 2017. július 25. 2017. október 25. 2018. február 25.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-s-erforrs-hatkonysg-elsegtse-a-feldolgozsban-cm-felhvs


Módosult támogatások (2016. november 15.)

 • Módosult a 2. és a 7. számú melléklet a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása" című (VP3-4.2.2-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában.
 • A módosulás főbb pontjai a következők:
 • A 2. számú melléklet (Fogalomtár) esetében törlésre került a mezőgazdasági termelő definíciója.
 • A 7. számú melléklet (Mezőgazdasági árbevétel számítás módszertana) módosításra került.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija


Kecskeméti Téli Fesztivál és a Karácsonyi Vásár (2016. november 14.)

 • A Kecskeméti Téli Fesztivál és a Karácsonyi Vásár keretében november 26-án, december 3-án, december 10-én és december 17-én hagyományosan Kecskemét városvezetői - Dr. Zombor Gábor és Dr. Salacz László országgyűlési képviselők, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere, valamint Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Mák Kornél, Gaál József és Dr. Homoki Tamás alpolgármesterek - gyújtják majd meg a gyertyákat Kecskemét adventi koszorúján.
 • Valamint idén is lesznek természetesen a kulturális programokon kívül kiállítók, kézművesek, vásárosok, vendéglátósok a főtéren.
 • Időpont: 2016. november 26. – 2017. január 1.
 • Helyszín: Kecskemét főtér
 • Bővebben: http://keol.hu/kecskemet/november-26-an-kezdodik-a-kecskemeti-teli-fesztival
 • Bővebben: https://www.facebook.com/groups/244148809047349/2016. október

Módosult módszertan (2016.10.26.)


Módosult melléklet (2016. október 20.)


Kiegészült felhívás (2016. október 20.)

 • Kiegészült az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyvvel a Széchenyi 2020 keretében megjelent "Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás.
 • A módosulás főbb pontjai a következők:
 • 1. Az Üzleti terv egyes kérdéseinek magyarázó szövegei kerültek pontosításra. (2016.10.20-tól)
 • 2. A Felhasználó kézikönyv 2.0 verziójában, annak 44. oldalán, "Az adatokat 1.000 Ft-ban kell megadni." szövegrész helyébe az "Az adatokat Ft-ban kell megadni." szövegrész került. (2016.10.24-től)
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa-cm-felhvs-dokumentcija


Közlemény (2016.októbet 19.)

 • Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett felhívások vonatkozásában elfogadott garanciaszervezetekről.
 • A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 83. § (1a) bekezdése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott, a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett egyes felhívások esetében előleg igénybevétele esetén biztosítéknyújtási kötelezettséget ír elő a felhívásban meghatározottak szerint.
 • Az EMVA Irányító Hatósága a 2014-2020-as programozási időszakban a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett felhívások végrehajtása során - figyelemmel a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésének g) pontjára - a jelen közlemény mellékletében felsorolt, minden olyan garanciaszervezet által nyújtott kezességvállalást elfogadhatónak tekint, amely a Magyar Nemzeti Bank Zrt. engedélyével rendelkezik és annak nyilvántartásában szerepel.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-a-vidkfejlesztsi-program-keretn-bell-meghirdetett-felhvsok-vonatkozsban-elfogadott-garanciaszervezetekrl


Falugondnokok Országos Konferenciája (2016. október 14.)

 • 2016. október 14-én délelőtt kezdődött meg a Falugondnokok Országos Konferenciájának két napos rendezvénye, melynek helyszínéül a Lakiteleki Népfőiskola szolgált. Ez volt a második alkalom, hogy országos szintűre bővített találkozót szerveztek. A rendezvény fő célja a szakmai tanácskozáson, eszmecseréken túl, baráti kapcsolatok szövése, s a már meglévők erősítése volt.
 • A programot megtisztelte jelenlétével Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Földművelésügyi Minisztériumból Dr. Szabó Mátyás főosztályvezető, a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságától Dr. Viski József, helyettes államtitkár, valamint Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.
 • Bővebben: https://www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk/posts/712163382264640


"Háztájit az asztalra" fórum (2016. október 10.)

 • Helyből jobb! Szakmai fórumsorozat kecskeméti rendezvény, amely az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület együttműködésével kerül megrendezésre.
 • Időpont: 2016. október 12. 10:00 - 14:00 óra
 • Helyszín: Kecskemét, Katona József tér 5., Kecskeméti Katona József Színház nagyterme
 • A Földművelésügyi Minisztérium céljai között továbbra is kiemelt jelentőségű a jó minőségű, biztonságos élelemmel történő élelmiszerellátás, a helyi termékek és élelmiszerpiacok megerősítése. Ezért a szaktárca a 2015-ben útjára indított Helyi Termék Éve Program folytatásaként Helyből Jobb! néven megújult tematikával tovább folytatja országjáró rendezvénysorozatát.
 • A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges: https://goo.gl/B1N5jl
 • Bővebben: https://www.facebook.com/akegyesulet, https://www.facebook.com/HaztajitAzAsztalra
 • Bővebben: plakát


"A Profi Gazdálkodók Napja" (2016. október 10.)2016. szeptember

Megalakult az MNVH elnöksége (2016. szeptember 28.)

 • 2016. szeptember 8-án megalakult az MNVH céljainak megvalósításáért felelős testülete, az Elnökség. Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár és dr. Viski József Irányító Hatóság vezetője jelenlétében került megrendezésre az Elnökség alakuló ülése Budapesten, az Akadémia Klub dísztermében.


Megjelent felhasználói kézikönyv (2016. szeptmeber 28.)


Változások a Széchenyi 2020 pályázati felhívásokban (2016. szeptember 28.)

 • Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében a közelmúltban az alábbi pályázati felhívások módosultak: változások


Város Napja Programsorozat Őszi Helyi Termék Ünnep (2016. szeptember 27.)

 • Sokszínű hagyományőrző programok várják szeptember utolsó hétvégéjén az érdeklődőket az Őszi Helyi Termék Ünnepen, amelyet a Kecskemét Város Napja programsorozathoz kapcsolódóan rendezik meg a Kecskeméti tanyai termék piac 3. évfordulója alkalmából.
 • Ötödik alkalommal, 2016. szeptember 29. - október 1. között rendezi meg Kecskemét főterén az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület az Őszi Helyi Termék Ünnepet, a NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezetének támogatásával. A háromnapos rendezvény bőségesen kínál minden korosztály számára programokat.
 • Néptánc együttesek, tánccsoportok, citerazenekarok, népi játékok, népi kismesterségek bemutatója, állatsimogató garantálja minden korosztály részére a kellemes időtöltést.
 • Bővebben: http://helyitermekunnep.aranyhomok.hu és https://facebook.com/akegyesulet
 • Bővebben: fotó, fotó


Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása (2016. szeptember 2.)

 • Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása" című (VP3-4.2.2-16 kódszámú) felhívás.
 • A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.
 • Beadás kezdő időpontja: 2016.09.12.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/videkfejlesztesi_tamogatasok


Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása (2016. szeptember 2.)

 • Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás.
 • A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket. A támogatás fő céljai: A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület) B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület).
 • Beadás kezdő időpontja: 2016.10.24.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa


MTA regionális pályázati lehetőség (2016. szeptember 1.)

 • A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának elnöksége együttműködve a régió három kereskedelmi és iparkamarájával és a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesülettel 2016. évben is pályázatot hirdet a Dél-alföldi Régióban a vállalkozások, valamint a feltalálók által a három megye területén létrejött szellemi alkotások elismerése és az innovációs tevékenység, illetve a technológiai transzfer támogatása érdekében.
 • Pályázni lehet bármely új, saját feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható és piacképes megoldást tartalmazó innovációs eredménnyel.
 • Beadási határidő: 2016.09.30.
 • Bővebben: http://tab.mta.hu/szegedi-teruleti-bizottsag/hirek/2016-evi-del-alfoldi-innovacios-dij
 • Bővebben: http://tab.mta.hu/szegedi-teruleti-bizottsag/feladatai/palyazatok/2016. augusztus

Pályázati forrás (2016. augusztus 29.)

 • Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy 50 milliárd forintos pályázati forrás "A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése" (VP2.-4.1.4-16 kódszámú) címmel nyílt meg öntözésfejlesztésre. A Vidékfejlesztési Program részeként kistermelők és nagy agrárvállalkozások egyaránt benyújthatják támogatási kérelmeiket. Egyéni beruházás esetén 500 millió forint a felső határ.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-414-16-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse


HÍrös Hét Fesztivál (2016. augusztus 29.)

 • Idén augusztus 19-28. között rendezte meg Kecskemét a legnagyobb múlttal rendelkező, egyben legrangosabb fesztiválját, a Hírös Hét Fesztivált. A népszerű hagyományos programok mellett számos új elemmel találkozhattak az érdeklődők, a fesztivál pedig új arculatot kapott. Fesztiválon immár 17. alkalommal rendezték meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Fórumot, amelyet a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága és az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület közösen szervezett meg. A fórumon vidékfejlesztésben járatos előadók adtak tájékoztatást a vidékfejlesztési program 2014 és 2020 közötti aktuális pályázatairól.
 • Bővebben: http://www.aranyhomok.hu/
 • A 2016 évi Hírös Hét Fesztivál hangsúlyos eleme idén is a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, amelyet új helyszínen, a Hírös Forrás szökőkútnál rendezett meg Kecskeméten az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. A fesztiváli napokon a Kistérség önkormányzatainak polgármesterei mondtak köszöntőt, majd ezt követően termelői kóstolókkal, kulturális és kézműves programokkal mutatták be településeik nevezetességeit, értékeit. A kiállításon a térség 17 települése több mint 170 kiállító terményeit mutatatta be, 12 kézműves munkájába nyernek betekintést, 22 kulturális csoport produkcióját láthatták az érdeklődők.
 • A fesztivál ideje alatt több mint 40.000 ember fordult meg a programokon. Gratulálunk a résztvevőknek és a szervezőknek.


Hírös Vágta (2016. augusztus 29.)

 • A Nemzeti Vágta kecskeméti előfutamának győztese Szentkirály település képviseletében Csiki Árpád lett Lord Black nyergében, ezzel a település bejutott a budapesti futamra. A legsportszerűbb versenyzőnek járó Szentkirályi Fair Play Díjat pedig Hajdú László, Kecskemét lovasa nyerte el a Hírös Vágtán.
 • Bővebben: http://hiros.hu/hirek/a-szentkiralyi-fair-play-dijat-kecskemet-lovasa-kapta


"Hírös Hét" Fesztivál (2016. augusztus 3.)

 • Kecskemét 2016. augusztus 19-28.
 • XIX. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár
 • Helyszíne: Kecskemét Fő tér
 • Az 1934-ben először megrendezett nagy múltú fesztivál 2016-ban is felpezsdíti a város életét, és kínál szórakoztató programokat egy héten át minden korosztály számára. A kistérségek termelőinek és kézműveseinek rangos bemutatkozási lehetőség a kertészeti és élelmiszeripari bemutatók, kiállítások, A gasztronómiai, sport- és gyermekprogramok koncertek színesítik a fesztivált, vonzzák Kecskemétre a látogatókat.
 • Bővebben: http://kecskemet.hu/images/programajanlo2016/#page/24


Hírős Lovas Fesztivál (2016. augusztus 3.)2016. július

Falufejlesztési díjat kapott Szabó Gellért, Szentkirály község polgármestere (2016. július 28.)

 • Gratulálunk!
 • A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére "Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj"-at alapított. Ennek célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább öt éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint vidék- és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben vagy országos szinten is kiemelkedőt hoztak létre.
 • Szabó Gellért a Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan díját vehette át. Ebből az apropóból készült a polgármesterrel egy riport a Megyeháza júliusi számában. A vele készült interjú a 7. oldalon olvasható.
 • Bővebben: http://www.szentkiraly.hu/p/images/pdf/MEGYEHAZA_JUL.pdf


Megyénk ízei Gyulafehérváron (2016. július 28.)2016. június

Barackpálinka és Borfesztivál Kecskeméten (2016. június 20.)

 • 2016. június 22 és 26. között rendezi meg a Hírös Agóra Kulturális Központ az I. Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivált a város főterén. A fesztiválra várják a minőségi italokat készítő pálinkafőzőket, valamint a Kunsági Borvidék és más történelmi bortermő területek neves pincészeteit, valamint kézműveseket, vásárosokat, színvonalas termékeket, kitűnő ételeket árusítókat.
 • Bővebben: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-kecskemet-bor-palinka-unnep-gasztronomia-fesztival.html


II. Országos Tojás Sokadalom - Tojásfesztivál Kecskeméten (2016. június 15.)

 • A nyár induló fesztiváljaként június közepén rendezi meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, a Tojástermelők Szövetsége és a Hírös Tojás a II. Országos Tojás Sokadalmat Kecskemét főterén. Eseménydús hétvégét kínálunk 2016. június 17-19. között azoknak, akik városunk patinás főterén szórakozási, kikapcsolódási, kulturális lehetőséget keresnek a három napos Tojásfesztiválon.
 • Bővebben: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-tojasfesztival.html


Pályázati felhívás - Magyar Tájdíj (2016. június 14.)

 • Pályázat a Magyar Tájdíj (2017) elnyerésére és az Európa Tanács Táj Díjára (2017) történő felterjesztésre.
 • Bővebben: felhívás


"UNICEF Gyerekbarát Település" Pályázati Felhívás! (2016. június 14.)

 • Olyan helyi irányítási rendszer, modell és jógyakorlat kialakítását tűzi ki célul, amely a Magyarországon 1991 óta hatályos ENSZ Gyermekjogi egyezményen alapulva, kötelezettséget vállal a gyermekek kiemelt és fokozott védelmére és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására. A program az ENSZ Gyermekjogi egyezmény célkitűzéseit alkalmazza azon a szinten, ahol és amikor a legnagyobb közvetlen hatással lehet a gyermekek életére: helyben.
 • A pályázatról bővebben: http://unicef.hu/unicef-gyerekbarat-telepules/


Helyi Aktivációs Műhelynap Kunszálláson (2016. június 6.)

 • A Herman Ottó Intézet 2016-ban Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekkel (IKSZT) karöltve indítja útjára "Fogadd be a HAM-ot" nevet viselő rendezvénysorozatát. Következő állomás Kunszálláson az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben (6115 Kunszállás, Kossuth u. 5.) kerül megrendezésre 2016. 06. 16-án 9:30 órai kezdettel.


XIV. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó (2016. június 6.)

 • A gyermektalálkozó egyik legfontosabb célja, hogy megismertessék Európa sokszínűségét a gyerekekkel!
 • Program kezdete: 2016. július 3.
 • Program vége: 2016. július 10.
 • Helyszín: Kecskemét, Kossuth tér2016. május

"Az év tájértéke" felhívás (2016. május 12.)

 • A Herman Ottó Intézet idén elsőször hirdeti meg "Az év tájértéke" felhívását. A kezdeményezés célja amellett, hogy megtaláljuk az év tájértékét, hogy a helyi közösségek minél jobban ismerjék meg saját táji értékeiket, valamint más települések és térségek adottságait, ezáltal hazánk táji szépségét és változatosságát.
 • Részletesebb információk, valamint a felhívás az alábbi linken érhető el: http://www.hoi.hu/node/596157


A termelői csoportokra, szervezetekre 26 milliárd forintot különítettek el (2016. május 2.)


Tanyafejlesztési Program (2016. május 2.)

 • Megjelent a Magyar Közlöny 60. számában a földművelésügyi miniszter 30/2016. (IV. 29.) FM rendelete a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről.
 • Bővebben: rendelet2016. április

IV. Helyi Termék Ünnepe (2016. április 25.)

 • Negyedik alkalommal, 2016. május 7-8-án rendezi meg Kecskemét Főterén az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület a IV. Helyi Termék Ünnepet, melynek kiemelt programja a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Bács-Kiskun Megyei Értékek Napja. A kétnapos rendezvény bőségesen kínál minden korosztály számára programokat.
 • "Éltessük a helyit, éltessük az igazit!"
 • Információ, részletek: http://helyitermekunnep.aranyhomok.hu, www.facebook.com/akegyesulet, info@aranyhomok.hu
 • Bővebben: plakát


Bács-Kiskun Megyei Garabó - Tiszakécske (2016. április 18.)

 • Időpont: 2016. április 22. (péntek)
 • Bács-Kiskun Megyei és települési értéktár bemutatása, tájhonos gyümölcsfa ültetés, kiskunsági kemencés kenyérlángos, kézműves mesterek, térségi gazdák, népi fajátékok...
 • Bővebben: plakát


Módosult a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukcióját, többfunkciós közösségi tér létrehozását, fejlesztését, energetikai korszerűsítését támogató felhívás benyújtási ideje (2016. április 8.)


Már jelentkezhet kiállítóként a májusi pápai agrárexpóra! (2016. április 8.)

 • 2016. május 27-29. között immár huszadik alkalommal rendezik meg a Pápai Agrárexpo mezőgazdasági szakkiállítást és vásárt, amely a megye és a térség egyik kiemelt, komoly vonzerővel bíró eseménye. A háromnapos, hosszú évek óta sikeres, több mint tízezer látogatót vonzó rendezvényt idén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezi. Önnek, illetve vállalkozásának lehetősége nyílik kiállítóként vagy szolgáltatóként részt venni a rendezvényen.
 • Bővebben: http://nak.hu/szolgaltatasok/vasarok-piacok/40-hazai-vasarok/91301-mar-jelentkezhet-kiallitokent-a-majusi-papai-agrarexpora


Fiatalok vállalkozóvá válása (2016. április 8.)2016. március

Hulladék Akadémia Kecskeméten! (2016. március 29.)

 • Minden, amit a hulladékokról tudni kell! Interaktív feladatokkal és szakmai tárlatvezetéssel színesített kiállítás egy tisztább jövőért.
 • Helyszín: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon - Tükör terem
 • Ünnepélyes megnyitó: 2016. március 30-án, szerdán, 10.00 órakor. A megnyitó után finom öko falatokkal várunk minden érdeklődőt! A BELÉPÉS DÍJTALAN, de 10 fő felett regisztrációhoz kötött!
 • Friss információk és jelentkezés (csoportoknak is): www.hulladek.eu
 • Bővebben: plakát


Húsvéti kézműves kirakodóvásár a Kecskeméti Piaccsarnokban (2016. március 24.)


150 millió forint testvér települési programok támogatására (2016. március 2.)


Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 2016. (2016. március 01.)

 • Huszonkilenc nap alatt húsz helyszínen közel 90 kulturális programot foglal magába az idei Kecskeméti Tavaszi Fesztivál. 29 napig fürödhetünk a kultúrában! A programsorozatot 31. alkalommal rendezik meg a megyeszékhelyen. Koncertek, színházi előadások, és egyéb kulturális programok színesítik a rendezvényt.
 • Bővebben: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-kecskemeti-tavaszi-fesztival.html2016. február

Nyílt nap (2016. február 24.)

 • Nyílt nap a 2016-ban megjelenésre kerülő uniós forrásokról és annak rendszeréről, kiemelve az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) és GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) operatív programokat.
 • Részletek: http://www.palyazatinyiltnapok.hu/2016_kecskemet


Tourex Kiállítás (2016. február 22.)
Tourex Idegenforgalmi Szakkiállítás, Vásár és Konferencia 26. alkalommal kerül megrendezésre 2016-ban Kecskeméten. A rendezvénynek a Hírös Agóra - Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ ad otthont. A kiállításon a hagyományoknak megfelelően üdülési, turisztikai és idegenforgalmi látnivalókkal, szolgáltatásaikkal mutatkozhatnak be a kiállítók.
Bővebben: http://www.programturizmus.hu/ajanlat-tourex-idegenforgalmi-szakkiallitas-vasar-kecskemet.html

SIRHA szakkiállítás (2016. február 19.)

 • E hét végén lejár a jelentkezési határidőnk a SIRHA, Budapest prémiumkategóriás nemzetközi szakkiállításra, mely az élelmiszeripar és a HORECA szektor résztvevőinek találkozási színtere lesz 2016. május 9-11. között.
 • Több mint 300 kiállító - pl. Metro, Fornetti, Hungerit – és várhatóan 20 ezer szakmai látogató, továbbá hatalmas médiaérdeklődés fémjelzi az idei rendezvényt mind a kiállítás, mind világszínvonalú kísérőeseményei okán.
 • A Bocuse d'Or európai döntője, ahol Európa legjobb szakácsai küzdenek meg egymással, Desszert verseny és Magyar Barista Bajnokság – csak néhány a nagy érdeklődésre számot tartó programok között.
 • Letölthető dokumentumok: felhívás, jelentkezési lap, ÁSZF


Monitoring adatszolgáltatás (2016. február 04.)

 • Ezúton felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre, amely az EMVA által társfinanszírozott, 2007-2013-as programozási időszakban elfogadott vidékfejlesztési program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében igénybe vett támogatások felhasználására vonatkozik.
 • Bővebben: hírlevél2016. január

Meghívó (2016. január 18.)

 • Helvéciai Balogh Borház megnyitója
 • Bővebben: megívó


Megjelentek a TOP első felhívásai (2016. január 18.)

 • 14 pályázati felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), összesen 234 milliárd forint keretösszeggel. A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak programjai közé tartozó TOP a helyi közvetlen gazdaságfejlesztést támogatja, forrásokat biztosít a települési önkormányzatok és a megyék fejlesztéseihez.
 • Bővebben: felhívás


Homokhátság hírei (2016. január 14.)

 • Ezúton felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre, amely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek részére vonatkozik.
 • Bővebben: hírek


Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében (2016. január 5.)

 • "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016."
 • Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2016. évre vonatkozó "Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016." című szakmai pályázati kiírásai. A pályázat célja a civil szervezetek szakmai programjainak támogatása.
 • A korábbi évekhez hasonlóan pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
 • A pályázatokat legkésőbb 2016. január 15. és 2016. január 19. között, a szakmai pályázati kiírásokban megadott, kollégiumonként eltérő időpontokban, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
 • A felhívások az alábbi linkeken érhetők el: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok


Megjelent a "MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN" című (VP-3-4.2.1-15 kódszámú) felhívás (2016. január 4.)

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg fókuszterületi megosztás szerint 151 milliárd forint.
 • A Vidékfejlesztési Program keretében 2015. december 28-án megjelent felhívással a kormány az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését tűzte ki célul. A célok elérése érdekében mezőgazdasági termelők, valamint mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be pályázatot akár egyénileg, akár kollektív beruházás keretében.
 • Az érintettek elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat és kifizetési kérelmüket az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon, 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napig. Ezen időszak alatt a felhívásban feltüntetett értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra.
 • Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/node/57211
2015. évi hírek és információk
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2015. évi híreket és információkat az Archívum/2015 oldalon érik el.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe