A tartalomhoz

Főmenü:

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Keresés

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület - Előadások

Dokumentumtár

LEADER 2014-2020


Turisztika kifizetési kérelem benyújtása


LEADER
kifizetési kérelem benyújtása


LEADER 2014-2020


Elektronikus kérelem benyújtás


LEADER 2013 - Tájékoztató


Kifizetési kérelem benyújtása
Építési beruházás


2010. október 15. (péntek) 08:23

Építési beruházással kapcsolatos tudnivalók az UMVP III. tengely I. és II. kör nyertesei részére
Az építési beruházások esetén az alapvető jogszabály a végrehajtási rendelet: 23/2007. (IV.17) FVM rendelet

A kifizetési kérelmekre vonatkozó aktuális MVH közlemények (143/2010. (IX. 30.), 144/2010. (IX. 30.)) szerint az építési beruházásokhoz támogatás a támogató határozat kézhezvételétől számított 3 éven belül nyújtható. Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik. Az építési beruházás kezdete a kivitelezési szerződés napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba tett első bejegyzés dátuma.

Az építési beruházások kivitelezésénél az irányadó jogszabály a 290/2007 (X.31) Kormányrendelet.

A 290/2007 (X.31) Kormányrendelet rendelkezik az építési - és felmérési napló vezetéséről, a kivitelezési dokumentáció tartalmi követelményeiről, a tervellenőrzésre, az utólagos ellenőrzésekre vonatkozó adatszolgáltatásra, illetve az építés megvalósításában résztvevő egyes személyek feladataira.
A kormányrendelet szabályozza (VI. fejezet) az építési beruházás megkezdésére és befejezésére vonatkozó kötelező előírásokat, illetve az esetleges változtatások bejelentésének szabályait. Előzetes bejelentés alapján az építési hatósághoz kell az építtetőnek benyújtania a tevékenység megkezdésére, adataira és az adatok változására irányuló bejelentést, és ezzel egyidejűleg az építtető az építés helyén illetékes APEH-nek bejelenti az építés tevékenységre vonatkozó teljes kivitelezési értéket, az építés helyszínének címét, és helyrajzi számát.

Az ÚMVP III. tengely két célterületének kifizetési kérelmére vonatkozó aktuális jogszabályi háttér, illetve a kifizetési kérelmek kitöltési útmutatója és a kifizetési kérelmek benyújtandó nyomtatványai az MVH honlapról tölthetőek le.
Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 143/2010. (IX.30) MVH közlemény alapján kell a kifizetési kérelmet kitölteni.
Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről a 144/2010. (IX.30.) MVH közlemény alapján kell a kifizetési kérelmet kitölteni.

Az MVH honlapján keresztül elérhető az építési -, és felmérési napló szabályosan kitöltött mintája, melynek alapos áttanulmányozása nagy mértékben segítheti az építési beruházás megvalósítását és a sikeres elszámolást.

A "Tájékoztató" dokumentum az építés során kötelező, és nem kötelező elemeket sorolja fel. Nem szükségszerű felmérési naplót vezetni, ha az építési napló bejegyzéseiből egyértelmű az elvégzett munkák mennyisége.

Építési beruházás esetén építési napló vezetése, és műszaki ellenőr alkalmazása minden esetben kötelező. Építéssel járó műveletet érintő kifizetési kérelem benyújtása esetén az MVH felszólítására be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez tartozó építési napló(rész) és felmérési napló(rész) másolatát. Az elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell az építési naplóban, illetve az építési napló vezetésének szabályának értelmében minden esetben rögzíteni kell azokat a munkafolyamatokat (MVH kódnak megfelelően), melyet el kíván az ügyfél számolni kifizetési kérelmében.

Bővebb információ az alábbi linken érhető el.


2010. december 10.: Kifizetési kérelmek előadás
2010. december 16.: Módosításokkal kapcsolatos tudnivalók


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe