A tartalomhoz

Főmenü:

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Keresés

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület - Monitoring 2011

Pályázatok

Monitoring 2011

Az adatszolgáltatási kötelezettség minden, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatott műveletre kötelezően érvényes, amelyre vonatkozóan támogató határozat született.
Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát követő évtől kezdődően lép életbe, a határozat meghozatalát követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan.
Az adatszolgáltatás akkor tekinthet
ő teljes körűnek, ha az összes olyan jogcím esetében eleget tett a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, amellyel kapcsolatban támogató határozattal rendelkezik.

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül teljesíthető, két formában.
Az ügyfél eleget tehet kötelezettségének a saját nevében, amennyiben rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval. Ez esetben a
www.mvh.gov.hu oldalon az "Elektronikus ügyintézés" menü az "e-monitoring" alkalmazást kiválasztva tud a támogatott műveletre vonatkozóan adatot szolgáltatni. A regisztrációs szám beírásával töltheti le a rá vonatkozó monitoring adatlapot.

Amennyiben az ügyfél helyett annak képviselője kíván eljárni, úgy a kötelezettség teljesítését megelőzően a képviselőnek az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben kell regisztráltatnia magát, és az eljárásra vonatkozóan meghatalmazást kell benyújtania az MVH-hoz.
Gazdálkodó szervezet esetében csak e formában lehetséges adatot szolgáltatni.
A képviselőt az Ügyfélkapun keresztül elérhető elektronikus nyomtatványon kell meghatalmazni, melynek kitöltéséhez segédlet az alábbi elérési útvonalról tölthető le:

A meghatalmazás kitöltéséhez a tavalyi évben használt jelszó szükséges. Ha valaki elveszítette, vagy elfelejtette, a "G946" nyomtatványon személyesen, vagy postai úton igényelhet újat a lakóhely vagy székhely szerinti illetékes MVH kirendeltségénél.
A nyomtatvány a
oldalról tölthető le.
A meghatalmazást az elektronikus benyújtást követő 3 példányban szükséges kinyomtatni, melyből 1. az ügyfélé, 2. a meghatalmazotté, a 3. példányt pedig az illetékes MVH területi kirendeltségéhez kell eljuttatni, legkésőbb az adatszolgáltatás benyújtásával egyidej
űleg.
A meghatalmazott által történő adatjelentés tényét dokumentálni szükséges, az adatszolgáltatás két példányban történő kinyomtatásával. A példányok mindegyik oldalát a meghatalmazó illetve a meghatalmazott aláírásával hitelesíti, és azt köteles megőrizni.

Az adatszolgáltatás minden évben az adatszolgáltatás évét megelőző évre vonatkozik, az ügyfél a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóban szereplő adatok alapján köteles adatot szolgálni.

Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését ellenőrzi, annak elmulasztása, vagy késedelmes, hibás, valótlan adatokkal való benyújtása mulasztási bírsággal jár.


2011-ben február 15-től egy hónap áll az agrártámogatást kapott gazdálkodók rendelkezésére, hogy teljesítsék adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2011. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól a 13/2011. (II. 9.) számú Közlemény alapján tájékozódhat, amely az alábbi linken érhető el.

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az Akciócsoport munkatársai nyújtanak segítséget.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe