A tartalomhoz

Főmenü:

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Keresés

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület - Tanyafejlesztési program 2014

Pályázatok

Megjelent a Tanyafejlesztési Program 2014. évi pályázati felhívása


Pályázni lehet:

Az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására.

> Pályázat kódja: TP-1-2014 <

A pályázat célja: A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód - sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett - hátrányainak csökkentése, valamint a tanyás települések fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A támogatás igénybevétele

A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében:

a) tanyai lakóépület felújítására;

b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;

d) karám, kerítés létesítésére, felújítására;

e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;

f) állatállomány kialakítására, bővítésére;

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások
létesítésére, fejlesztésére;

h) tanyagazdaság energetikai megújítására;

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre;

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a
biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére,
valamint

l) tanya-tó kialakítására, bővítésére.

Az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására

> Pályázat kódja: TP-2-2014 <

A pályázat célja: Szociális alapú támogatás, a közcélú villamos-hálózati csatlakozással és sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel sem rendelkező tanyák lakás céljára használt épületének ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményű villamosenergia-termelésére alkalmas berendezés és belső fogyasztói hálózati berendezések egyéni fejlesztéséhez.

A támogatás igénybevétele: Ennek keretén belül támogatás vehető igénybe a közcélú villamos hálózati csatlakozással, és sziget üzemű villamosenergia-termelő berendezéssel sem rendelkező tanyák lakás céljára használt épületének ellátására, legfeljebb 3,5 kW névleges teljesítményű villamosenergia-termelésére alkalmas berendezés és belső fogyasztói hálózati berendezések egyéni fejlesztésére.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontjában meghatározottak értelmében a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

A megújuló energiaforrást felhasználó, valamint a mobil eszközt telepítő fejlesztések az értékelés során előnyt élveznek!

A pályázat keretén belül megújuló energiának számít a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja alapján a nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás (nap, szél, geotermikus energia, hullám-,árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint biogáz).

A pályázat keretében mobil eszköznek minősül: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető.

A pályázat keretében nem számít villamos energiával ellátottnak azon tanya, amely árammal történő ellátására aggregátort használnak.

A pályázat benyújtása, befogadása: A pályázatok elektronikus benyújtására 2014. február 7. 08 óra 00 perctől - forráskimerülés esetének kivételével - 2014. március 10. 23 óra 59 percig van lehetőség. Forráskimerülés esetén, annak megállapítását követően a miniszter jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.

Pályázati felhívások:


További információ: http://www.nakvi.hu/app/tanya/index_main.php

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe