A tartalomhoz

Főmenü:

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Keresés

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület - UMVP III. tengely

Pályázatok

Az ÚMVP program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország a Kormány jóváhagyását követően hivatalosan benyújtott az Európai Bizottság részére.

Az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága 2007. szeptember 19-én hagyta jóvá a 2007-2013-as időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot. Az ÚMVP intézkedésein keresztül mintegy 1300 milliárd forintnak megfelelő támogatás hívható le, jórészt az agrárium versenyképességét javító, illetve a természeti és a vidéki épített környezet értékeinek megőrzését célzó beruházásokra.

Az ÚMVP végrehajtásának felelőse az ÚMVP Irányító Hatóság (IH), a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM). Az IH vezetője dr. Forgács Barnabás, az FVM közösségi ügyekért felelős szakállamtitkára.

Az ÚMVP lebonyolításában részt vesz az FVM több főosztálya, ezen belül a szakmai előkészítés feladata az Agrár-Vidékfejlesztési Főosztályra hárul, továbbá az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (FVM VKSZI), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), valamint részben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH).

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken, a diverzifikáció ösztönzése

A vidékfejlesztési célok megvalósulásához a 2007-2013 közötti időszakban az ÚMVP mintegy 262 milliárd forinttal járul hozzá. A fejlesztési elképzelések kivitelezése során alapvető fontossággal bír a LEADER-megközelítés, ami a települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek együttműködését, a részvételükkel megalakult helyi közösségek által stratégiába foglalt, alulról jövő kezdeményezések megvalósítását jelenti.

A LEADER program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le, az ÚMVP Irányító Hatósága (IH) 96 helyi közösség előzetes elismerési kérelmét hagyta jóvá.

Sikerült az ország teljes vidéki területét lefedni, ezáltal nem kevesebb, mint 3021 települést és több mint 12 ezer szervezetet közvetlenül bevonni a vidék megújításába.

A támogatott fejlesztések megvalósításának sorvezetőjeként szolgál a helyi közösségek által négy hónap alatt, a térségek egyedi adottságai alapján összeállított helyi vidékfejlesztési stratégia (HVS), de a megfogalmazott stratégiák végrehajtásában is döntő szerepük lesz a közösségeknek, főként a támogatandó projektek kiválasztásában, értékelésében.

A közösségek számára az IH - az elérhető források felosztásával - jogszabályban1 határozta meg, mekkora támogatási keretre tervezhetnek, melyet térségük legfontosabb fejlesztési céljainak ismeretében kellett felosztaniuk.

A helyi közösségeknek időközben hivatalosan bejegyzett jogi személyiséggé kellett válniuk, hiszen az IH a program végrehajtása érdekében számos feladatot közvetlenül hatáskörükbe utal, melyek közül a legfontosabb az általuk kialakított HVS megvalósítása: a közösség a támogatást igénylőket az előkészítés során információkkal segíti, majd a HVS-be illeszkedő támogatási kérelmeket értékeli. Ezt követően a projekt gazdája nyújtja be támogatási kérelmét az illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

A kérelmező újabb támogatási kérelem benyújtására kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően válik jogosulttá.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe