A tartalomhoz

Főmenü:

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Keresés

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület - Monitoring 2012

Pályázatok

Monitoring 2012 (fd. - 2012. 02. 13.)

Az adatszolgáltatási kötelezettség minden, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatott műveletre kötelezően érvényes, amelyre vonatkozóan támogató határozat született.
Az adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási határozat meghozatalát követő évtől kezdődően lép életbe, a határozat meghozatalát követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan.
Az adatszolgáltatás akkor tekinthet
ő teljes körűnek, ha az összes olyan jogcím esetében eleget tett a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, amellyel kapcsolatban támogató határozattal rendelkezik.

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül teljesíthető, két formában.
Az ügyfél eleget tehet kötelezettségének a saját nevében, amennyiben rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval. Ez esetben a
www.mvh.gov.hu oldalon az "Elektronikus ügyintézés" menü az "e-monitoring" alkalmazást kiválasztva tud a támogatott műveletre vonatkozóan adatot szolgáltatni. A regisztrációs szám beírásával töltheti le a rá vonatkozó monitoring adatlapot.

Amennyiben az ügyfél helyett annak képviselője kíván eljárni, úgy a kötelezettség teljesítését megelőzően a képviselőnek az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási rendszerben kell regisztráltatnia magát, és az eljárásra vonatkozóan meghatalmazást kell benyújtania az MVH-hoz.
Gazdálkodó szervezet esetében csak e formában lehetséges adatot szolgáltatni.
A képviselőt az Ügyfélkapun keresztül elérhető elektronikus nyomtatványon kell meghatalmazni, melynek kitöltéséhez segédlet az alábbi elérési útvonalról tölthető le:

A meghatalmazás kitöltéséhez a múlt évben használt jelszó érvényes, amennyiben valaki elveszítette, elfelejtette újat a "G946" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH területi kirendeltségénél. A nyomtatvány letölthető az MVH honlapjáról.


A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a MVH-nak. A postai úton, vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően húsz nappal kell benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH - a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően - nyilvántartásba veszi. Az adatszolgáltatás meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele - az előzetesen - postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.

Az adatszolgáltatás minden évben az adatszolgáltatás évét megelőző évre vonatkozik, az ügyfél a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóban szereplő adatok alapján köteles adatot szolgálni.

Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését ellenőrzi, annak elmulasztása, vagy késedelmes, hibás, valótlan adatokkal való benyújtása mulasztási bírsággal jár.


2012-ben február 13. és március 12. között kell az agrártámogatást kapott gazdálkodóknak teljesíteniük adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2012. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól a 28/2012. (II. 10.) számú Közlemény alapján tájékozódhat, amely az alábbi linken érhető el.

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az Akciócsoport munkatársai nyújtanak segítséget.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe